Maandelijkse historie   2011
  Unieke bezoekers: 3860Aantal bezoeken: 5791Pagina´s: 22440Hits: 88032Bytes: 3.98 GB Unieke bezoekers: 3624Aantal bezoeken: 5376Pagina´s: 21193Hits: 80083Bytes: 3.80 GB Unieke bezoekers: 3200Aantal bezoeken: 4976Pagina´s: 18691Hits: 72552Bytes: 3.25 GB Unieke bezoekers: 2347Aantal bezoeken: 3487Pagina´s: 13240Hits: 51421Bytes: 2.33 GB Unieke bezoekers: 3112Aantal bezoeken: 4747Pagina´s: 15204Hits: 53223Bytes: 2.86 GB Unieke bezoekers: 1971Aantal bezoeken: 2785Pagina´s: 9334Hits: 32076Bytes: 1.71 GB Unieke bezoekers: 2990Aantal bezoeken: 4825Pagina´s: 15805Hits: 51386Bytes: 2.87 GB Unieke bezoekers: 3147Aantal bezoeken: 4644Pagina´s: 14964Hits: 50214Bytes: 3.05 GB Unieke bezoekers: 2631Aantal bezoeken: 4159Pagina´s: 15403Hits: 49740Bytes: 3.13 GB Unieke bezoekers: 2799Aantal bezoeken: 4845Pagina´s: 15656Hits: 48877Bytes: 3.37 GB Unieke bezoekers: 2794Aantal bezoeken: 5138Pagina´s: 16992Hits: 55072Bytes: 3.64 GB Unieke bezoekers: 2927Aantal bezoeken: 5434Pagina´s: 16878Hits: 48641Bytes: 3.45 GB  
  Jan
2011
Feb
2011
Mrt
2011
Apr
2011
Mei
2011
Jun
2011
Jul
2011
Aug
2011
Sep
2011
Okt
2011
Nov
2011
Dec
2011
 

 
Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina´s Hits Bytes
Jan 2011 3860 5791 22440 88032 3.98 GB
Feb 2011 3624 5376 21193 80083 3.80 GB
Mrt 2011 3200 4976 18691 72552 3.25 GB
Apr 2011 2347 3487 13240 51421 2.33 GB
Mei 2011 3112 4747 15204 53223 2.86 GB
Jun 2011 1971 2785 9334 32076 1.71 GB
Jul 2011 2990 4825 15805 51386 2.87 GB
Aug 2011 3147 4644 14964 50214 3.05 GB
Sep 2011 2631 4159 15403 49740 3.13 GB
Okt 2011 2799 4845 15656 48877 3.37 GB
Nov 2011 2794 5138 16992 55072 3.64 GB
Dec 2011 2927 5434 16878 48641 3.45 GB
Totaal 35402 56207 195800 681317 37.43 GB

Landen (Top 10)   -   

  Landen Pagina´s Hits Bytes  
nl Netherlands nl 12659 41183 2.59 GB

us United States us 2610 3587 631.99 MB

be Belgium be 369 1000 75.14 MB

se Sweden se 189 474 14.82 MB

de Germany de 155 469 35.10 MB

fr France fr 139 455 32.44 MB

es Spain es 135 154 15.52 MB

cn China cn 134 282 1.03 MB

ca Canada ca 70 184 12.73 MB

ie Ireland ie 64 64 7.22 MB

  Andere 354 789 50.43 MBMaandelijkse historie

 
  Unieke bezoekers: 2702Aantal bezoeken: 4225Pagina´s: 24755Hits: 110202Bytes: 4.39 GB Unieke bezoekers: 2417Aantal bezoeken: 3716Pagina´s: 21399Hits: 104381Bytes: 3.97 GB Unieke bezoekers: 2535Aantal bezoeken: 3630Pagina´s: 16906Hits: 70656Bytes: 2.93 GB Unieke bezoekers: 2570Aantal bezoeken: 3687Pagina´s: 16138Hits: 69292Bytes: 2.80 GB Unieke bezoekers: 3183Aantal bezoeken: 4517Pagina´s: 17207Hits: 71843Bytes: 3.14 GB Unieke bezoekers: 2627Aantal bezoeken: 3728Pagina´s: 14305Hits: 54007Bytes: 2.42 GB Unieke bezoekers: 2588Aantal bezoeken: 3569Pagina´s: 12427Hits: 43946Bytes: 2.04 GB Unieke bezoekers: 3508Aantal bezoeken: 4836Pagina´s: 17237Hits: 67124Bytes: 3.12 GB Unieke bezoekers: 3473Aantal bezoeken: 4736Pagina´s: 16014Hits: 62217Bytes: 2.87 GB Unieke bezoekers: 3761Aantal bezoeken: 5217Pagina´s: 19497Hits: 77468Bytes: 3.47 GB Unieke bezoekers: 3824Aantal bezoeken: 5614Pagina´s: 20202Hits: 76657Bytes: 3.86 GB Unieke bezoekers: 3220Aantal bezoeken: 4699Pagina´s: 19455Hits: 74742Bytes: 3.68 GB  
  Jan
2010
Feb
2010
Mrt
2010
Apr
2010
Mei
2010
Jun
2010
Jul
2010
Aug
2010
Sep
2010
Okt
2010
Nov
2010
Dec
2010
 

 
Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina´s Hits Bytes
Jan 2010 2702 4225 24755 110202 4.39 GB
Feb 2010 2417 3716 21399 104381 3.97 GB
Mrt 2010 2535 3630 16906 70656 2.93 GB
Apr 2010 2570 3687 16138 69292 2.80 GB
Mei 2010 3183 4517 17207 71843 3.14 GB
Jun 2010 2627 3728 14305 54007 2.42 GB
Jul 2010 2588 3569 12427 43946 2.04 GB
Aug 2010 3508 4836 17237 67124 3.12 GB
Sep 2010 3473 4736 16014 62217 2.87 GB
Okt 2010 3761 5217 19497 77468 3.47 GB
Nov 2010 3824 5614 20202 76657 3.86 GB
Dec 2010 3220 4699 19455 74742 3.68 GB
Totaal 36408 52174 215542 882535 38.69 GB

 

   
 
   
 

 

 
 
 

 

                                                                  HOME                                                       


Copyright © 2008  Bert Meijs.  Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 02 januari 2012.