HOME

Gebruiksaanwijzing - veel gestelde vragen

  1. Hoe vind ik iemand ?
  2. Beperkte gegevens van niet in de gem. Vlijmen geboren personen 
  3. Waarom zijn de gezinnen niet compleet ?
  4. Wat is een patroniem ?
  5. Wat is een genealogie/stamboom ?
  6. Wat is een kwartierstaat ?
  7. Wat is een parenteel ?

Hoe vindt ik iemand ?

Je kunt zoeken naar gegevens in de diverse stambomen of  in de drie bevolkingsbestanden. Links van de pagina kan je, via de index, zoeken op achternaam.
Bovenin  in de index kan je in het alfabet snel zoeken op de eerste letter van de achternaam, en dan onderin op de betreffende voornaam. Klik op de betreffende naam en je komt bij de gezochte persoon terecht. De meeste personen zijn weer gekoppeld aan gezinshoofden.

Terug naar begin

Beperkte gegevens van niet in de gem. Vlijmen geboren personen

Bij het vullen is gebruik gemaakt van een genealogisch programma dat ontworpen is voor het vervaardigen van stambomen, kwartierstaten en dergelijke. Om hiermee een toegankelijk bestand op plaatsniveau te maken is hierdoor niet eenvoudig.. Losse personen die niet zelf in Vlijmen, Nieuwkuijk of Haarsteeg geboren zijn, maar wel in een van deze plaatsen  is overleden, zal in de meeste gevallen op de website niet terug te vinden zijn. (dus meestal zonder een relatie met iemand die wel in een de desbetreffende plaatsen geboren is). Bij een volgende update zal ik proberen om ook deze personen op te nemen.

Terug naar begin

Waarom zijn de gezinnen niet compleet ?

Het is mogelijk dat van een gezin kinderen in  de genoemde plaatsen worden geboren of gedoopt.. Als bij de kinderen de nummering ontbreekt dan komen ze met zekerheid in een of beide andere plaatsen ook nog voor. KIJK DUS ALTIJD bij al de drie plaatsen. Gezinnen met nummering zullen doorgaans nagenoeg "compleet" zijn voorzover de kinderen in de gemeente Vlijmen geboren zijn.
Om het bestand niet te groot te laten worden, is deze beperking noodzakelijk gebleken. 

Terug naar begin

Wat is een patroniem ?

Een patroniem is een naam, al of niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Nederlandse familienamen als Jans(s)en, Willemsen (< 'Willemszoon') en Hendriks waren oorspronkelijk patroniemen.

In Noord-Nederland geven de uitgangen als -ma of -sma dit aan (voorbeeld Jansma, Broersma en Gjaltema). Dit zou oorspronkelijk een verkorting van het woord man kunnen zijn. In bepaalde gedeeltes van Zuid-Nederland was het gebruikelijk om zowel een patroniem als een familienaam te gebruiken, bijvoorbeeld "Jan Jans van Galder". Soms werden daarbij meer generaties vermeld: Gerrit Peter Wouters Jans van der Schuur (Gerrit, zoon van Peter, zoon van Wouter, zoon van Jan).

Terug naar begin

Wat is een genealogie/stamboom ?

Bij voorouderonderzoek is een 'stamboom' een grafisch overzicht van voorouders, nakomelingen en hun partners in een boomvorm. De oudste voorouder (stamvader) wordt in de wortel of in de stam geplaatst. Dit is dan de probandus van de stamboom. Vaak wordt een echtpaar als probandus genomen. De kinderen van dit echtpaar vormen dan de hoofdtakken, de kleinkinderen de zijtakken en de vruchten. De laatst-overlevende met de familienaam noemt men 'stamhouder'.

Een afbeelding van een stamboom kan werkelijk een boom tonen, waarbij vaak ook een portret wordt getoond van het familielid. Vaker wordt de schematische stamboom gebruikt, waarbij de oudste voorouder(s) juist bovenaan gezet worden, en waarbij elke stap omlaag een nieuwe generatie betekent. Met pijlen en lijnen wordt daarbij aangegeven, welke personen met elkaar gehuwd waren en welke kinderen bij welk ouderpaar horen.

Door de boomvorm komt er snel een ruimtegebrek in de kroon om alle generaties weer te geven. De stamboom wordt daarom weinig gebruikt door genealogen. Een stamboom met alleen de takken van de nakomelingen in mannelijke lijn noemt men een genealogie, wat ook de naam is voor stamboomonderzoek in het algemeen.

Terug naar begin

Wat is een kwartierstaat ?

In de genealogie is een kwartierstaat een overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

De methode van de kwartierstaat

Iedereen kan van zichzelf een kwartierstaat maken, behalve een vondeling.

Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem (naar Stephan Kekulé von Stradonitz). De hoofdpersoon, probandus of kwartierdrager genaamd, krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc. Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de probandus hebben alle mannen een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl de vrouwen een oneven nummer hebben, namelijk die van hun man + 1.

Afbeelding:kwartierstaat.png

Terug naar begin

Wat is een parenteel ?

Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Parenteel

Een parenteel wordt meestal in een tekst weergegeven. Hierboven staat een grafisch overzicht.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901.
Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes.

In een parenteel kunnen gezinnen voorkomen met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.

  
   
 
 
Terug naar begin                                                                        HOME


Copyright © 2008  Bert Meijs.  Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 04 februari 2011.